Γυμνάσιο _ ΓΣ

Παρουσίαση Γυμνασίου

Γυμνάσιο Περισσότερες Πληροφορίες _ ΓΣ

Πληροφορίες για το Γυμνάσιο: από Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων _ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Βιβλία Γυμνασίου :

Α΄ τάξη 

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Ωρολόγια Προγράμματα μαθημάτων Α΄-Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου 2021-22

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2020-2021

http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/gymnasio

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα του Ινστιτουτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs

ΝΕΟ

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19)

 ΝΕΟ