Εξιδείκευση

Αναζήτηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα _ Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΥΠΕΘ

Αναζήτηση Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελλάδα & το Εξωτερικό στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΔΑΣΤΑ _ Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας _ του ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό στην Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια

Μεταπτυχιακό στις Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες

Μεταπτυχιακό στo Διαδίκτυο Των Πραγμάτων Και Ευφυή Περιβάλλοντα

ΠΜΣ Γενετική του Ανθρώπου – Γενετική Συμβουλευτική

Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)

Εθνικές / Περιφερειακές Στρατηγικές Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ιστοχώρος του Eυρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (ΠΜΣΙ)

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορική και Επικοινωνίες του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης-CEDEFOP