Επιλογές – Διαδικασίες Πρόσβασης ΑΕΙ

Ομάδες Προσανατολισμού Μαθημάτων – Επιστημονικά Πεδία _ Ε.Π.

Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις _ Φεβ. – Μαρ.

Σχολές με Ειδικά Μαθήματα _ Ε.Μ.

Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων ΓΕΛ

Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλ. εξετ. μαθημάτων ΕΠΑΛ

Συντελεστές Βαρύτητας Σχολών Ένστολων Επαγγελμάτων ΓΕΛ

Συντελεστές Βαρύτητας Σχολών Ένστολων Επαγγελμάτων ΕΠΑΛ _ στο xls αρχείο στην τελευταία καρτέλα Συντ. Βαρύτητας ΕΠΑΛ συναρμοδίων

Συντελεστές Εδικών Μαθημάτων

Σχολές Ένστολων Επαγγελμάτων

Υγειονομική Εξέταση – Πρακτικές Δοκιμασίες Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Μηχανογραφικά Δελτία

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής _ Ε.Β.Ε.

Σχολές εκτός Μηχανογραφικού – Καλών Τεχνών

ΓΕΛ Βάσεις – Σχολές – Αναζήτηση πληροφοριών για Τμήματα Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Επιστημονικό Πεδίο

ΕΠΑΛ Βάσεις – Σχολές – Αναζήτηση πληροφοριών για Τμήματα Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Τομέα