Πιστοποίηση

Πιστοποίηση Κρατική Γλωσσομάθιας ΚΠΓ

Πιστοποίηση Κρατική Πληροφορικής _ ΚΠΠ

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

Πιστοποίηση Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ

Επαγγελματική Επάρκεια Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πιστοποίηση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπ/σης & Κατάρτισης

Πιστοποίηση Επάρκειας Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Πιστοποίηση Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ – ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ι & ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ