Πληροφορίες του συντάκτη

Σάββας Καζαντζίδης

Εκπαιδευτικός του Υ.ΠΑΙ.Θ. κλάδου ΠΕ81 ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών _ Δομικών Έργων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική & τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό _ ΠΕΣΥΠ / ΑΣΠΑΙΤΕ.