Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Οικονομικό