Σχολεία Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΚΕΣΥ _ Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης


ΣΔΕΥ _ Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης


ΕΔΕΑΥ _ Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης & Υποστήριξης


ΟΕΥΜ _ Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών


Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια & Λύκεια


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΙΔ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΓΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟ 2017-18_31-01-17_egkuklios_eidikh_agwgh


Εξεταζόμενα & μη εξεταζόμενα μαθήματα Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ _Ω.Π κλπ _ΦΕΚ_3011_20-09-16


Μετατροπή των Σχολ. Μονάδων Εδικής Αγωγής σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελμ. Γυμνάσια-Λύκεια _ ΦΕΚ 2103 τ.Β_19-06-2017.


Μετατροπή ΣΜΕΑΕΑ & Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε ΣΜΕΑΕΑ _ ΦΕΚ2532-τB-17-08-2016ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εδικά Δημοτικά _ Επικράτεια

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση _ Επικράτεια

Εδικά Λύκεια _ Επικράτεια

Ε.Ε.Ε.Κ. _Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ΤΕΕ Ε.Α. _ Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής